E-shop v rekonstrukci

 

Inteligentní ovladač K-CO2-VOC-Bypass a řídící jednotka R-EC s proti mrazovou ochranou. 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Inteligentní ovladač K-CO2-VOC-Bypass  systému čerstvého vzduchu využívá technologii dotykových tlačítek, která jsou flexibilní a snadno se ovládají. Vestavěný senzor ovladače může sledovat vnitřní teplotu, vlhkost, koncentraci CO2 a sledování těkavých organických látek (VOC) v reálném čase. Výstupní signál ovladače přímo řídí start a rychlost ventilátorů dle nastavené koncentrace CO2 automaticky ovládá rychlost ventilátoru, vypnutí a zapnutí rekuperační jednotky. Manuálně ovládá otevření a zavření bypassové klapky, rychlost ventilátorů a indikuje výměnu filtrů. Umožňuje nastavit týdenní program se 4 změnami na den. Může být široce používán v obytných, komerčních a průmyslových instalacích a může účinně zlepšit kvalitu ovzduší v domě ke zdravému bydlení a pohodlí. „Vysoká účinnost, energetická úspornost “ což přispívá k ochrana životního prostředí.

 

Řídící jednotka R-EC ovládaná inteligetním kontrolérem K-CO2-VOC-Bypass EC s možností nastavení požadovaných otáček EC ventilátorů. Řidící jednotka je vybavena jednoduchou protim-mrazovou ochranou, tuto řídí velice přesný digitální termostat s nastavitelnou hysterzí po 0.1°C, který prostřednictvím čidla teploty monitoruje odcházející kontaminovaný vzduch z rekuperační jednotky, proto proti-mrazový digitální termostat chrání, až je to skutečně potřeba. Jestliže teplota klesne pod nastavenou mez. (0 °C) digitální termostat odpojí přívodní ventilátor, kdy odchozí kontaminovaný vzduch prohřeje výměník, následně  digitální termostat opět sepne přívodní ventilátor. Vše se děje velice rychle a při provozu příchozí ventilátor mění pouze rychlost otáček ventilátoru. Výhoda digitálního termostatu je, že se nemusí nic seřizovat či kalibrovat. Pomocí červeného tlačítka je možné protimrazovou ochranu aktivovat a deaktivovat. Řídící jednotka nejen ochrání váš rekuperační výměník, ale dále umožní jednoduché připojení ke kontrolérům K-CO2-VOC-Bypass EC, k elektrické sítí, k EC ventilátorům, k servo bypassu, kdy jednoduché propojení umožní  označené svorky. K řídící jednotce je možné připojit více kontrolérů, kdy rekuperační jednotka je řízena poté podle požadavků konkretního zatížení místnosti ve které je kontrolér instalován (obyvací pokoj, ložnice atd.)

 

 


 Návod k použití   Produktový list   


« zpět